Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 240

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,0 kB)

< Dziennik nr 239

Dziennik nr 241 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypeł0niania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2072 (426,3 kB)
2071 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na 0finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2071 (72,1 kB)
2070 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia 0niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2070 (67,6 kB)
2069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatko0wych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2069 (79,6 kB)
2068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych 0oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2068 (355,5 kB)
2067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez 0organy podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2067 (3,5 MB)
2066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia 0do przeprowadzenia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2066 (2,5 MB)
2065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inka0sentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2065 (60,3 kB)
2064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nierucho0mościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2064 (1,2 MB)
2063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą 0być zawarte w rachunkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2063 (66,2 kB)
2062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwa0rzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2062 (218,4 kB)
2061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2061 (6,4 MB)
2060 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych 0oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2060 (78,1 kB)
2059 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2059 (105,8 kB)
2058 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz nie0których innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2058 (144,3 kB)
2057 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2057 (60,1 kB)
2056 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno0-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2056 (66,1 kB)
2055 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 0państwowych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2055 (126,5 kB)
2054 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy 0o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2054 (67,2 kB)
2053 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy owspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 0Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2053 (78,8 kB)
2052 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2052 (146,8 kB)

< Dziennik nr 239

Dziennik nr 241 >