Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 239

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (419,4 kB)

< Dziennik nr 238

Dziennik nr 240 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2051 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2051 (343,0 kB)
2050 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2050 (8,4 MB)
2049 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie organizacji isposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2049 (411,1 kB)
2048 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie dodatku zagranicznego iświadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe wplacówce zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2048 (722,8 kB)
2047 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia wsłużbie zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2047 (1,1 MB)
2046 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie sposobów postępowania wprzypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2046 (340,3 kB)
2045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania itrybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu iwojewództw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2045 (334,2 kB)
2044 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2044 (334,2 kB)
2043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom iinnym osobom uprawnionym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2043 (335,1 kB)
2042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie uposażenia iinnych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2042 (356,3 kB)
2041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2041 (339,4 kB)
2040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zorganami administracji rządowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2040 (338,5 kB)
2039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2039 (355,2 kB)
2038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością ibezpieczeństwem państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2038 (344,0 kB)
2037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych iaplikantów kuratorskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2037 (339,1 kB)
2036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2036 (339,8 kB)
2035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi amorskimi wodami wewnętrznymi iwodami morza terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2035 (391,7 kB)
2034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2034 (675,0 kB)
2033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie planów postępowania awaryjnego wprzypadku zdarzeń radiacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2033 (373,8 kB)
2032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2032 (343,6 kB)
2031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2031 (333,1 kB)
2030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. wsprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych iplacówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2030 (450,2 kB)
2029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2029 (2,9 MB)
2028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2028 (349,7 kB)
2027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2027 (355,1 kB)
2026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2026 (354,4 kB)

< Dziennik nr 238

Dziennik nr 240 >