Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 236

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (241,1 kB)

< Dziennik nr 235

Dziennik nr 237 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2000 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. wsprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2000 (328,3 kB)
1999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie zgłaszania iprzyjmowania danych niezbędnych do zameldowania iwymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności iewidencji wydanych iutraconych dowodów osobistych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1999 (729,9 kB)
1998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania zkierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1998 (1,5 MB)
1997 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 grudnia 2002 r. wsprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1997 (208,3 kB)
1996 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 grudnia 2002 r. wsprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania onadaniu numeru PESEL Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1996 (212,9 kB)
1995 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki zCentralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1995 (212,6 kB)
1994 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1994 (212,5 kB)
1993 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu iwypłacaniu inwalidom wojennym refundacji ztytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1993 (208,6 kB)
1992 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. wsprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku iterminu jej sporządzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1992 (373,4 kB)
1991 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1991 (511,3 kB)
1990 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1990 (213,4 kB)
1989 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. wsprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1989 (277,0 kB)
1988 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania istopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1988 (1,4 MB)
1987 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. wsprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1987 (325,5 kB)
1986 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. wsprawie zakresu isposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1986 (207,5 kB)
1985 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych wtransporcie drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1985 (421,8 kB)
1984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. wsprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1984 (211,7 kB)
1983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego wzakresie podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1983 (1,7 MB)

< Dziennik nr 235

Dziennik nr 237 >