Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 233

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (246,6 kB)

< Dziennik nr 232

Dziennik nr 234 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1965 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 grudnia 2002 r. wsprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1965  (229,3 kB)
1964 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 grudnia 2002 r. wsprawie ustalenia izmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości wwojewództwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego wwojewództwie podkarpackim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1964  (1,1 MB)
1963 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1963  (221,2 kB)
1962 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1962  (748,9 kB)
1961 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. wsprawie połączenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zCentralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych, Centralnym Laboratorium Technologii Przetwórstwa iPrzechowalnictwa Zbóż oraz Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1961  (221,5 kB)
1960 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej onazwie „Spółdzielczy Instytut Badawczy” wWarszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1960  (217,4 kB)
1959 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej onazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” wWarszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1959  (221,1 kB)
1958 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych wbadaniach statystycznych ustalonych wprogramie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1958  (256,6 kB)
1957 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska iustawy Prawo wodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1957  (226,0 kB)
1956 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1956  (248,3 kB)
1955 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wczasie stanu nadzwyczajnego wolności ipraw człowieka iobywatela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1955  (217,6 kB)
1954 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy ozmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1954  (246,6 kB)

< Dziennik nr 232

Dziennik nr 234 >