Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 231

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (449,3 kB)

< Dziennik nr 230

Dziennik nr 232 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1952 (5,5 MB)
1951 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1951 (654,9 kB)
1950 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głów0nemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1950 (366,9 kB)
1949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność ma0klerską oraz rachunki papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1949 (370,4 kB)
1948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych 0dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1948 (365,9 kB)
1947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych 0dla środków ochrony indywidualnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1947 (365,9 kB)
1946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych 0dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1946 (369,5 kB)
1945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elemen0tów bezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1945 (366,1 kB)
1944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz 0sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1944 (366,1 kB)
1943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opala0nych paliwami ciekłymi lub gazowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1943 (366,5 kB)
1942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowi0ska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1942 (366,5 kB)
1941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu do0konywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1941 (371,8 kB)
1940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warun0ków dotyczących bezpieczeństwa zabawek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1940 (373,0 kB)
1939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich reali0zacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1939 (373,0 kB)
1938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej 0na ochronę środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1938 (379,0 kB)
1937 Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoź0ników lotniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1937 (449,3 kB)

< Dziennik nr 230

Dziennik nr 232 >