Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 23

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (297,7 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt P.7/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 242 (280,1 kB)
241 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 241 (269,7 kB)
240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. wsprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu wsposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących zprzestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania iniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 240 (1,4 MB)
239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia13 marca 2002 r. wsprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania iobrotu przedmiotami przestępstwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 239 (1,6 MB)
238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 238 (275,4 kB)
237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania wczynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 237 (275,4 kB)
236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 236 (275,8 kB)
235 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 235 (275,8 kB)
234 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 234 (275,6 kB)
233 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania nagród rocznych oraz zapomóg dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 233 (275,0 kB)
232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. wsprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 232 (270,8 kB)
231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu postępowania wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 231 (271,3 kB)
230 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zakresu, szczegółowych zasad itrybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 230 (271,3 kB)
229 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu wprzywozie sprzętu do gier towarzyskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 229 (270,4 kB)
228 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. wsprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wpaństwowej uczelni zawodowej wroku akademickim 2002/2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 228 (274,2 kB)
227 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. wsprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe wroku akademickim 2002/2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 227 (270,9 kB)
226 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002 r. wsprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 226 (282,9 kB)
225 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. wsprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły iplacówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej iopiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 225 (289,0 kB)
224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. wsprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 224 (279,8 kB)
223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. wsprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 223 (381,2 kB)
222 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 222 (275,5 kB)
221 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 221 (275,8 kB)
220 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. ozmianie ustawy osamorządzie gminnym, ustawy osamorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów isejmików województw oraz ustawy oreferendum lokalnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 220 (286,9 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >