Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 214

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (34,2 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1816 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1816 (32,7 kB)
1815 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1815 (27,9 kB)
1814 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. wsprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1814 (163,9 kB)
1813 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych wymagań wzakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych iczekoladowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1813 (33,5 kB)
1812 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji wsprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1812 (27,2 kB)
1811 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu ustalania wynagrodzenia wokresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1811 (27,6 kB)
1810 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania iwypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1810 (27,4 kB)
1809 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu itrybu jego wydawania iprostowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1809 (181,0 kB)
1808 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, wktórych wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1808 (27,3 kB)
1807 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów isłuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów isprawdzianów wszkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1807 (39,8 kB)
1806 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy osamorządzie gminnym oraz ozmianie nie0których innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1806 (94,1 kB)
1805 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. ozmianie ustawy owynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwo0wej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1805 (23,9 kB)

< Dziennik nr 213

Dziennik nr 215 >