Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 208

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (53,1 kB)

< Dziennik nr 207

Dziennik nr 209 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1778 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. sygn. akt SK. 20/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1778 (34,6 kB)
1777 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. wsprawie kontroli seryjnej wstępnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1777 (94,9 kB)
1776 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1776 (24,8 kB)
1775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny iich części Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1775 (84,4 kB)
1774 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 9 grudnia 2002 r. wsprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania zulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1774 (29,3 kB)
1773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 2 grudnia 2002 r. wsprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1773 (38,9 kB)
1772 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. wsprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wzwiązku zdziałalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1772 (24,9 kB)
1771 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasadniczej służby wojskowej inadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1771 (25,2 kB)
1770 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1770 (28,7 kB)
1769 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań wstosunku do diagnostów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1769 (64,2 kB)
1768 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2002 r. wsprawie określenia trybu uznawania instytucji klasyfikacyjnej do sprawowania nadzoru technicznego nad statkami oraz rodzajów izakresów przeglądów statków morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1768 (50,4 kB)
1767 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1767 (32,7 kB)
1766 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych wsieci sprzedaży detalicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1766 (34,0 kB)
1765 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1765 (38,1 kB)
1764 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. wsprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalania oraz warunków iterminów uiszczania opłat za zezwolenia izgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych iGiełd. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1764 (29,6 kB)
1763 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1763 (53,1 kB)

< Dziennik nr 207

Dziennik nr 209 >