Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 194

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (139,3 kB)

< Dziennik nr 193

Dziennik nr 195 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1641 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1641 (68,1 kB)
1640 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. wsprawie rocznych planów łowieckich iwieloletnich łowieckich planów hodowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1640 (68,3 kB)
1639 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia sądów pracy isądów ubezpieczeń społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1639 (68,4 kB)
1638 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia sądów gospodarczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1638 (62,9 kB)
1637 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1637 (71,3 kB)
1636 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2002 r. wsprawie stawek opłaty za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1636 (57,9 kB)
1635 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1635 (90,1 kB)
1634 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1634 (60,2 kB)
1633 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1633 (66,7 kB)
1632 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1632 (69,2 kB)
1631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1631 (62,6 kB)
1630 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, wktórych są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego wzależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1630 (69,9 kB)
1629 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 wrześ0nia 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1629 (139,3 kB)

< Dziennik nr 193

Dziennik nr 195 >