Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (237,0 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
199 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2002 r. sygn. akt K.47/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 199 (228,9 kB)
198 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 29/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 198 (214,0 kB)
197 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U.3/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 197 (217,8 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lutego 2002 r. wsprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 196 (217,2 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. wsprawie trybu iterminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 195 (217,4 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów itrybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych iośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu isposobu powoływania zespołu oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 194 (218,8 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie omożliwości spełnienia warunków technicznych iorganizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 193 (217,8 kB)
192 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 192 (222,8 kB)
191 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. wsprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 191 (213,4 kB)
190 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zwolnień zzabezpieczenia przy korzystaniu zprocedury uszlachetniania czynnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 190 (227,9 kB)
189 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych iizb skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 189 (213,8 kB)
188 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 188 (737,7 kB)
187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. wsprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 187 (212,2 kB)
186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. wsprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone zzagranicy dla przemysłu farmaceutycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 186 (3,5 MB)
185 Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług oraz opodatku akcyzowym, ozmianie ustawy oPolicji oraz ozmianie ustawy — Kodeks wykroczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 185 (252,6 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >