Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 183

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (82,6 kB)

< Dziennik nr 182

Dziennik nr 184 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1531 (447,8 kB)
1530 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1530 (647,9 kB)
1529 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1529 (69,8 kB)
1528 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1528 (1,4 MB)
1527 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu 0państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1527 (67,4 kB)
1526 Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1526 (56,5 kB)
1525 Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1525 (56,4 kB)
1524 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1524 (56,4 kB)
1523 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1523 (56,4 kB)
1522 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1522 (56,6 kB)
1521 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1521 (56,6 kB)
1520 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1520 (56,6 kB)

< Dziennik nr 182

Dziennik nr 184 >