Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 18

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (255,9 kB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
184 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 184 (238,6 kB)
183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. wsprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 183 (380,7 kB)
182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 15 lutego 2002 r. wsprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 182 (232,3 kB)
181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 181 (232,3 kB)
180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. uchylające rozporządzenie wsprawie zakazu przywozu iprzewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zuwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 180 (232,2 kB)
179 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 179 (235,8 kB)
178 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. wsprawie zakresu publikacji wieloletniej prognozy kroczącej dochodów iwydatków funduszu emerytalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 178 (231,9 kB)
177 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 177 (273,0 kB)
176 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. wsprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji iurządzeń, wktórych dopuszcza się ich termiczne przekszałcanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 176 (944,5 kB)
175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 175 (235,2 kB)
174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 174 (235,7 kB)
173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zakresu działania isposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 173 (232,2 kB)
172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. wsprawie określenia właściwości miejscowej irzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 172 (240,5 kB)
171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wyodrębnienia akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń igwarancji udzielanych przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 171 (231,8 kB)
170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 170 (387,6 kB)
169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 169 (243,5 kB)
168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. wsprawie świadczeń na rzecz obrony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 168 (1,0 MB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >