Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 179

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,5 kB)

< Dziennik nr 178

Dziennik nr 180 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1499 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1499 (29,2 kB)
1498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. wsprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1498 (33,1 kB)
1497 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu wsiedzibach Państwowej Straży Łowieckiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1497 (96,6 kB)
1496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1496 (63,2 kB)
1495 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1495 (115,3 kB)
1494 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. wsprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli isposobu jego sporządzania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1494 (186,5 kB)
1493 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1493 (57,9 kB)
1492 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. wsprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1492 (139,6 kB)
1491 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków itrybu jej działania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1491 (22,9 kB)
1490 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. wsprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych zkwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu ooddziaływaniu na środowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1490 (52,8 kB)
1489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy owolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską aRepubliką Chorwacji, sporządzonej wWarszawie dnia 7 listopada 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1489 (22,1 kB)
1488 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona wWarszawie dnia 7 listopada 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1488 (22,1 kB)

< Dziennik nr 178

Dziennik nr 180 >