Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 176

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,3 kB)

< Dziennik nr 175

Dziennik nr 177 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1457 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1457 (39,5 kB)
1456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. wsprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1456 (27,1 kB)
1455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1455 (389,9 kB)
1454 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne iwody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków imięczaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1454 (280,0 kB)
1453 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. wsprawie sposobu udostępniania informacji ośrodowisku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1453 (31,9 kB)
1452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 7 października 2002 r. wsprawie warunków itrybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1452 (26,2 kB)
1451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 4 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie usuwania pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1451 (27,7 kB)
1450 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2002 r. w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1450 (40,9 kB)
1449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1449 (24,6 kB)
1448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1448 (23,8 kB)
1447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1447 (28,0 kB)
1446 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek ijednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1446 (32,6 kB)
1445 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1445 (28,3 kB)
1444 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1444 (23,9 kB)
1443 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. wsprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów ikosztów związanych zdziałalnością ośrodka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1443 (24,1 kB)
1442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1442 (41,6 kB)

< Dziennik nr 175

Dziennik nr 177 >