Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (249,6 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27lutego 2002 r. wsprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych wlatach 2002—2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 167 (234,5 kB)
166 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2002 r. wsprawie organizacji isposobu pełnienia służby kandydackiej wBiurze Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 166 (228,0 kB)
165 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów wtych rejestrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 165 (298,8 kB)
164 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. wsprawie szczegółowych czynności sądów wsprawach zzakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego wstosunkach międzynarodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 164 (1,8 MB)
163 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania ikontroli materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 163 (228,7 kB)
162 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności uosób wwieku do 16 roku życia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 162 (224,5 kB)
161 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wzwiązku zwypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 161 (622,0 kB)
160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. wsprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 160 (595,5 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib iterytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 159 (223,4 kB)
158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników zobowiązku pobierania podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 158 (227,2 kB)
157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. wsprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 157 (231,4 kB)
156 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 156 (274,7 kB)
155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana wposzczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń wzakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 155 (223,7 kB)
154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 154 (260,8 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >