Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 160

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (120,8 kB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mecha0nicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1334 (583,4 kB)
1333 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie 0wyznaczenia pomieszczeń, wktórych jest wykonywany areszt wcelu wydalenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1333 (312,0 kB)
1332 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza 0będącego wstanie nietrzeźwości wizbie zatrzymań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1332 (1,2 MB)
1331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. wsprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem iobrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra 0Obrony Narodowej ijednostkach wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1331 (62,3 kB)
1330 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu iterminów udzielania iodmowy udzielania wsparcia finansowego 0nowej inwestycji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1330 (61,3 kB)
1329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej 0inwestycji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1329 (56,8 kB)
1328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie 0półrocze 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1328 (56,8 kB)
1327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań iinformacji podatkowych obowiązujących wzakresie zryczałtowanego podatku 0dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1327 (28,7 MB)
1326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przycho0dów ewidencjonowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1326 (9,0 MB)
1325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji iinformacji, zeznania ioświadczeń podatkowych obowią0zujących wzakresie podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1325 (10,2 MB)
1324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązu0jących wzakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1324 (28,9 MB)
1323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych iuciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia 0iinnych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1323 (268,7 kB)
1322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich ipożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego ipożyczki studenckiej, warunków itrybu rozliczeń ztytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki ikre0dytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1322 (57,6 kB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >