Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 155

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (84,6 kB)

< Dziennik nr 154

Dziennik nr 156 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1299 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1299 (64,6 kB)
1298 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1298 (74,3 kB)
1297 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ogranicze0nia wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1297 (57,9 kB)
1296 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu bada0nia zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1296 (1,5 MB)
1295 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdat0nym do spożycia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1295 (68,5 kB)
1294 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji 0ukarań żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1294 (710,1 kB)
1293 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu 0postępowania dyscyplinarnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1293 (73,5 kB)
1292 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczni0ków dyscyplinarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1292 (67,6 kB)
1291 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1291 (63,2 kB)
1290 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1290 (62,1 kB)
1289 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 0i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1289 (68,1 kB)
1288 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończone0go zakładu kształcenia nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1288 (89,0 kB)
1287 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 0od przedsiębiorców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1287 (98,4 kB)
1286 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy — Pra0wo o miarach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1286 (108,0 kB)

< Dziennik nr 154

Dziennik nr 156 >