Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 151

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,8 kB)

< Dziennik nr 150

Dziennik nr 152 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1262 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej 0udzielaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1262 (551,1 kB)
1261 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szcze0gółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1261 (232,1 kB)
1260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu oraz członków jego rodziny 0na koszt Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1260 (101,6 kB)
1259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura 0Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1259 (27,4 kB)
1258 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi poło0wowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1258 (26,9 kB)
1257 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej 0służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1257 (26,7 kB)
1256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 0robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1256 (31,1 kB)
1255 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów 0rolnych przywożonych z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1255 (26,4 kB)
1254 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie 0ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1254 (36,0 kB)
1253 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowi0ska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1253 (27,2 kB)
1252 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego 0członkowi służby zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1252 (62,6 kB)

< Dziennik nr 150

Dziennik nr 152 >