Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 15

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (260,3 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
149 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 149  (244,3 kB)
148 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych wzakresie międzynarodowego obrotu odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 148  (274,3 kB)
147 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 147  (1,7 MB)
146 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 146  (237,9 kB)
145 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. wsprawie warunków itrybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych izapomóg Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 145  (242,0 kB)
144 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia iskładek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności iprzyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów isenatorów poszkodowanych wtakim wypadku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 144  (240,9 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru wzakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę wsądach wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 143  (281,3 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania wszkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 142  (3,2 MB)
141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 141  (2,5 MB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >