Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 144

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,4 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybu0cyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1216 (44,4 kB)
1215 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. wsprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pie0niężnego wzamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1215 (22,5 kB)
1214 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz 0wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1214 (69,4 kB)
1213 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych wustawie budżetowej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1213 (633,4 kB)
1212 Rozporządzenie Prezesarady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu 0nagród wUrzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1212 (57,9 kB)
1211 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwal0czaniu przestępczości, sporządzonej wWarszawie dnia 3 października 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1211 (22,0 kB)
1210 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy 0wzwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1210 (2,0 MB)
1209 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ozmianie ustawy odopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom me0dycznym oraz oumarzaniu tych kredytów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1209 (26,2 kB)
1208 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ozmianie ustawy — Prawo bankowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1208 (22,4 kB)
1207 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów 0Zjednoczonych wsprawie zmian klimatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1207 (21,2 kB)
1206 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aEuropejską Agencją Kosmiczną owspółpracy wdziedzinie badania iużytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego wWarszawie dnia 24 stycz0nia 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1206 (21,2 kB)
1205 Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towa0rów iśrodków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1205 (21,2 kB)
1204 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1204 (74,1 kB)

< Dziennik nr 143

Dziennik nr 145 >