Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 134

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (121,4 kB)

< Dziennik nr 133

Dziennik nr 135 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1140 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ścieko0wych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1140 (794,0 kB)
1139 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. wsprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz 0wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1139 (67,1 kB)
1138 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania iprzechowywania wregionalnej dyrekcji Lasów Państwowych iwnadleśnictwie broni, 0amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1138 (360,3 kB)
1137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. wsprawie opłat za czynności rzeczników 0patentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1137 (67,0 kB)
1136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. wsprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz sposobu jego sporządzania, aktualizacji iudostępniania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1136 (323,1 kB)
1135 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. wsprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów isejmików województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1135 (63,0 kB)
1134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. wsprawie strze0żonego ośrodka dla cudzoziemców wLesznowoli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1134 (57,9 kB)
1133 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usu0wania pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1133 (387,8 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie 0wsprawie obowiązku stosowania Polskich Norm Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1132 (71,7 kB)
1131 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nagród rocznych, nagród pieniężnych w formie wyróżnienia oraz zapomóg 0dla żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1131 (64,0 kB)
1130 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 0samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1130 (57,6 kB)
1129 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję 0lub obrót zzagranicą substancją kontrolowaną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1129 (2,0 MB)
1128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. wsprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych oźródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane zwyborami wójtów, burmistrzów iprezydentów miast Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1128 (3,1 MB)
1127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. wsprawie sprawozdań finansowych oprzychodach, wydatkach izobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących wwyborach do rad gmin, rad powiatów isejmików województw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1127 (2,1 MB)
1126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. wsprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1126 (62,0 kB)
1125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów iprezydentów miast Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1125 (148,0 kB)

< Dziennik nr 133

Dziennik nr 135 >