Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 122

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,9 kB)

< Dziennik nr 121

Dziennik nr 123 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1055 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 0środowiska jako całości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1055 (279,0 kB)
1054 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczą0cych gospodarki opakowaniami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1054 (1,1 MB)
1053 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy 0oraz wywiezionych za granicę opakowań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1053 (1,1 MB)
1052 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów 0gospodarowania środkami z opłat produktowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1052 (66,9 kB)
1051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wpro0wadzenia czasowego zakazu noszenia broni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1051 (57,6 kB)
1050 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie otrzymy0wania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1050 (256,5 kB)
1049 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania ob0wieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1049 (2,8 MB)
1048 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej, oraz sposobu obliczania wyso0kości czynszu najmu za te lokale Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1048 (63,9 kB)
1047 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru 0karty zapytania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1047 (4,4 MB)
1046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 0Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1046 (57,0 kB)
1045 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rol0nych przywożonych z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1045 (57,0 kB)
1044 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu 0Urzędowi Statystycznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1044 (57,3 kB)
1043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finan0sów Publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1043 (106,4 kB)

< Dziennik nr 121

Dziennik nr 123 >