Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (120,6 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1030 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1030 (64,3 kB)
1029 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu 0zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1029 (127,9 kB)
1028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu 0uprawnień do jego otrzymania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1028 (608,2 kB)
1027 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych 0korygujących oraz innych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1027 (57,8 kB)
1026 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza 0zawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1026 (63,0 kB)
1025 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kon0troli, a także wzorów tych dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1025 (1,0 MB)
1024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji 0elektrod węglowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1024 (63,5 kB)
1023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo 0podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1023 (67,6 kB)
1022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowa0dzenia ksiąg rachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1022 (276,4 kB)
1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozo0rowi technicznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1021 (149,0 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >