Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 12

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (240,2 kB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
121 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami wzakresie sporządzania planów zalesienia iuproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonywaniem prac zalesieniowych oraz dostarczania sadzonek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 121 (222,8 kB)
120 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 22 stycznia 2002 r. wsprawie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących zujawnionych przez Straż Graniczną przestępstw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 120 (217,1 kB)
119 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 15 stycznia 2002 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 119 (219,4 kB)
118 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 118 (218,4 kB)
117 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. wsprawie warunków itrybu przeprowadzania badań lekarskich ipsychologicznych wcelu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 117 (230,3 kB)
116 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. wsprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 116 (482,6 kB)
115 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. wsprawie weryfikacji audytu energetycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 115 (220,9 kB)
114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 114 (3,3 MB)
113 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 113 (221,1 kB)
112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. wsprawie sposobu itrybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów wwypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 112 (227,5 kB)
111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 111 (221,8 kB)
110 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 110 (273,3 kB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >