Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 100

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (117,5 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
923 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 923 (57,8 kB)
922 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 922 (50,3 kB)
921 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 921 (45,7 kB)
920 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 920 (1,7 MB)
919 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 919 (203,6 kB)
918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 918 (204,7 kB)
917 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 917 (51,4 kB)
916 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 916 (51,6 kB)
915 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 915 (51,0 kB)
914 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 914 (46,6 kB)
913 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 913 (47,1 kB)
912 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 912 (143,8 kB)
911 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 911 (280,7 kB)
910 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 910 (218,4 kB)
909 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 909 (47,0 kB)
908 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 908 (120,6 kB)
907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 907 (437,4 kB)
906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 906 (299,6 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >