Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 10

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (283,5 kB)

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
107 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r. sygn. akt K. 19/2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 107 (253,6 kB)
106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 stycznia 2002 r. wsprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 106 (251,1 kB)
105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 stycznia 2002 r. wsprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 105 (254,9 kB)
104 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich wpolicyjnych izbach dziecka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 104 (251,3 kB)
103 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia rodzaju prób, zakresubadań isposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego iniejadalnych surowcach zwierzęcych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 103 (251,4 kB)
102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. wsprawie cen minimalnych buraków AiB Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 102 (246,8 kB)
101 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania ztytułu wypadku przy pracy rolniczej ichorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 101 (246,8 kB)
100 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 100 (252,7 kB)
99 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 99 (247,6 kB)
98 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 98 (263,6 kB)
97 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 97 (247,2 kB)
96 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 96 (313,1 kB)
95 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji iKartografii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 95 (251,4 kB)
94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. wsprawie określenia formacji uzbrojonych, wktórych pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 94 (251,7 kB)
93 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 93 (267,7 kB)
92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 92 (266,2 kB)
91 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 91 (250,6 kB)
90 Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. ozmianie ustawy oszczególnych rozwiązaniach prawnych związanych zusuwaniem skutków powodzi zlipca isierpnia 2001 r. oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 90 (246,8 kB)
89 Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 89 (246,8 kB)

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >