Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 1

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (275,0 kB)

< Dziennik dla roku 2001, numer 157

Dziennik nr 2 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 18 (471,6 kB)
17 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 17 (250,5 kB)
16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat pobieranych wkraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 16 (254,4 kB)
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rejestrów danych prowadzonych wsprawach obywatelstwa polskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 15 (459,7 kB)
14 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. wsprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 14 (254,1 kB)
13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie trybu korzystania przez posłów isenatorów zbezpłatnych przejazdów iprzelotów na terenie kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 13 (291,5 kB)
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych wpracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy izagospodarowania terenu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 12 (877,0 kB)
11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. wsprawie dopuszczenia w2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 11 (328,6 kB)
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 10 (338,7 kB)
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 9 (254,7 kB)
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 20 grudnia 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 8 (250,7 kB)
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. wsprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy iankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 7 (284,4 kB)
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. wsprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej iUrzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych wPaństwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 6 (430,8 kB)
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 5 (250,6 kB)
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. wsprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 4 (250,6 kB)
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 3 (289,8 kB)
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę oKrajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2 (263,0 kB)
1 Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. oratyfikacji Umowy opowołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 1 (258,8 kB)

< Dziennik dla roku 2001, numer 157

Dziennik nr 2 >