Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 97

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (46,5 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1064 (31,0 kB)
1063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1063 (34,3 kB)
1062 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1062 (27,4 kB)
1061 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1061 (38,0 kB)
1060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1060 (46,9 kB)
1059 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1059 (186,7 kB)
1058 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1058 (28,2 kB)
1057 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1057 (32,0 kB)
1056 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczny sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1056 (31,3 kB)
1055 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1055 (70,2 kB)
1054 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1054 (45,4 kB)
1053 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1053 (23,5 kB)
1052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1052 (27,8 kB)
1051 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1051 (28,7 kB)
1050 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1050 (47,9 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik nr 98 >