Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 92

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,6 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1029 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1029 (37,1 kB)
1028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1028 (33,3 kB)
1027 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie «Elektromontaż»” w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1027 (25,5 kB)
1026 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1026 (35,6 kB)
1025 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1025 (25,2 kB)
1024 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1024 (30,4 kB)
1023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1023 (29,8 kB)
1022 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1022 (26,6 kB)
1021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1021 (32,2 kB)
1020 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1020 (146,3 kB)
1019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1019 (28,9 kB)
1018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1018 (29,8 kB)
1017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu „Wisła — 2020” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1017 (57,8 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >