Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 90

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (44,6 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1015 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych itelewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1015 (35,7 kB)
1014 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. wsprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich wwyborach do Sejmu ido Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1014 (27,4 kB)
1013 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1013 (27,3 kB)
1012 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania inoszenia odznaki Medalu, prowadzeniaewidencji osób wyróżnionych ipozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1012 (107,3 kB)
1011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. wsprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków owpis do księgi wieczystej zamieszczanych waktach notarialnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1011 (28,3 kB)
1010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych onieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1010 (28,5 kB)
1009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania wsprawach nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1009 (28,9 kB)
1008 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych izgłoszenie konia do wyścigów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1008 (25,4 kB)
1007 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie warunków itrybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1007 (27,4 kB)
1006 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1006 (94,6 kB)
1005 Rozporządzenie Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu przekazywania, przechowywania iudostępniania dokumentów zwyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1005 (27,7 kB)
1004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu iterminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1004 (24,3 kB)
1003 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1003 (28,0 kB)
1002 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej wBiałym Borze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1002 (28,1 kB)
1001 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. wsprawie kontroli dewizowej wjednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1001 (32,5 kB)
1000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych itopografii układów scalonych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 1000 (43,8 kB)
999 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 999 (32,0 kB)
998 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 998 (24,2 kB)
997 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. wsprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 997 (39,6 kB)
996 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji ilikwidacji jednostek badawczo-rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 996 (35,5 kB)
995 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 995 (27,9 kB)
994 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 994 (23,8 kB)
993 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 993 (23,8 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik nr 91 >