Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 89

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (55,5 kB)

< Dziennik nr 88

Dziennik nr 90 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
992 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 992 (94,8 kB)
991 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 991 (1,7 MB)
990 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. wsprawie trybu iterminu powoływania obwodowych komisji wyborczych wobwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 990 (27,0 kB)
989 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 989 (27,1 kB)
988 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 988 (26,7 kB)
987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 987 (22,3 kB)
986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych irejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 986 (30,3 kB)
985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 985 (26,0 kB)
984 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 984 (26,7 kB)
983 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 983 (26,6 kB)
982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 982 (26,4 kB)
981 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 981 (31,0 kB)
980 Rozporządzenie Prezesarady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 980 (32,8 kB)
979 Rozporządzenie Prezesarady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębnienia składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 979 (22,2 kB)
978 Rozporządzenie Prezesarady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 978 (23,0 kB)
977 Rozporządzenierady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 977 (23,0 kB)
976 Rozporządzenierady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 976 (22,7 kB)
975 Rozporządzenierady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 975 (22,7 kB)
974 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 974 (22,5 kB)
973 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 973 (53,4 kB)
972 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 972 (27,1 kB)
971 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 971 (27,0 kB)
970 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 970 (22,7 kB)
969 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 969 (22,8 kB)
968 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych iustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 968 (27,0 kB)
967 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 967 (32,0 kB)

< Dziennik nr 88

Dziennik nr 90 >