Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 86

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,2 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
953 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 953 (109,0 kB)
952 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 952 (26,2 kB)
951 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 951 (22,2 kB)
950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 950 (25,9 kB)
949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 949 (23,1 kB)
948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 948 (126,9 kB)
947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu i warunków przekazywania środków finansowych przez Kasę Chorych organom jednostek samorządu terytorialnego oraz przez te organy — świadczeniodawcom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 947 (26,9 kB)
946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu oznakowania i realizacji recept realizowanych w związku z powodzią Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 946 (30,9 kB)
945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 945 (27,8 kB)
944 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 944 (27,9 kB)
943 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 943 (27,8 kB)
942 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w roku 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 942 (23,5 kB)
941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 941 (48,8 kB)
940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia zakresu informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 940 (35,4 kB)
939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 939 (36,6 kB)
938 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości środków własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 938 (40,7 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >