Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 85

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (48,0 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
937 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oNajwyższej Izbie Kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 937 (105,9 kB)
936 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu ido Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 936 (844,1 kB)
935 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych wobwodach głosowania utworzonych za granicą wwyborach do Sejmu ido Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 935 (27,9 kB)
934 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 934 (26,9 kB)
933 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 933 (27,4 kB)
932 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 932 (23,3 kB)
931 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 931 (27,2 kB)
930 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. wsprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 930 (24,1 kB)
929 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 929 (24,1 kB)
928 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 928 (243,3 kB)
927 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. wsprawie warunków itrybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 927 (102,6 kB)
926 Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. ozmianie ustawy budżetowej na rok 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 926 (435,8 kB)
925 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 925 (70,7 kB)
924 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. ozmianie ustawy oszkolnictwie wyższym, ustawy owyższych szkołach zawodowych oraz ozmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 924 (93,3 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >