Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 84

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (36,4 kB)

< Dziennik nr 83

Dziennik nr 85 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
923 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 923 (39,2 kB)
922 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 922 (39,0 kB)
921 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 921 (29,9 kB)
920 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 920 (71,6 kB)
919 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 919 (1,3 MB)
918 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 918 (22,1 kB)
917 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 917 (26,2 kB)
916 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 916 (23,1 kB)
915 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 915 (23,5 kB)
914 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 914 (32,1 kB)
913 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 913 (6,1 MB)
912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 912 (33,3 kB)
911 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 911 (22,9 kB)
910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 910 (36,1 kB)
909 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 909 (43,3 kB)
908 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 908 (22,8 kB)
907 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 907 (55,7 kB)
906 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 906 (27,6 kB)

< Dziennik nr 83

Dziennik nr 85 >