Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 80

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (34,8 kB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
872 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 872 (63,1 kB)
871 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 871 (23,2 kB)
870 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 870 (26,6 kB)
869 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 869 (28,7 kB)
868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 868 (22,7 kB)
867 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 867 (36,3 kB)
866 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 866 (31,2 kB)
865 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 865 (22,9 kB)
864 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 864 (23,1 kB)
863 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 863 (23,1 kB)
862 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 862 (293,5 kB)
861 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 861 (31,5 kB)
860 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 860 (23,5 kB)
859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 859 (23,2 kB)
858 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 858 (23,2 kB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >