Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 77

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,5 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
831 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. wsprawie określenia siedzib iterytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 831 (32,9 kB)
830 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania wsprawach owpis do rejestru funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 830 (21,7 kB)
829 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. wsprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 829 (31,3 kB)
828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 828 (33,5 kB)
827 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe ikrzesełkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 827 (60,4 kB)
826 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu wprzywozie niektórych towarów rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 826 (25,8 kB)
825 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 825 (30,6 kB)
824 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 824 (26,0 kB)
823 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 823 (34,7 kB)
822 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. wsprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych wadministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 822 (27,1 kB)
821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 821 (26,9 kB)
820 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. wsprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 820 (26,5 kB)
819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych zudzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków oudzielenie gminie dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 819 (41,9 kB)
818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 818 (35,3 kB)
817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, atakże skrótu tego prospektu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 817 (39,4 kB)
816 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 816 (35,5 kB)
815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 815 (36,4 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >