Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 74

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (259,9 kB)

< Dziennik nr 73

Dziennik nr 75 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
800 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania wzakresie nieodpłatnego przedstawiania wprogramach ogólnokrajowych telewizyjnych iradiowych informacji, wyjaśnień ikomunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 800 (204,7 kB)
799 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie trybu isposobu przekazywania oraz zakresu danych oobrocie refundowanymi lekami imateriałami medycznymi przekazywanych przez apteki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 799 (959,4 kB)
798 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu iwarunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 798 (192,2 kB)
797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 797 (195,4 kB)
796 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie klasyfikowania, kwalifikowania iporządkowania materiałów wyłączanych zpaństwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 796 (1,1 MB)
795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 795 (1,9 MB)
794 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 794 (193,0 kB)
793 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 793 (193,3 kB)
792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 792 (236,2 kB)
791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. wsprawie określenia wzorów wniosków oudzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 791 (563,6 kB)
790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. wsprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 790 (9,7 MB)
789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 789 (196,4 kB)
788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 788 (195,5 kB)
787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. wsprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 787 (195,6 kB)
786 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. ozmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 786 (192,2 kB)
785 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 785 (196,0 kB)
784 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 784 (213,5 kB)

< Dziennik nr 73

Dziennik nr 75 >