Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 73

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (48,5 kB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie konsultantów krajowych iwojewódzkich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 783 (29,0 kB)
782 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. wsprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 782 (41,3 kB)
781 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych inspektorów sanitarnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 781 (28,0 kB)
780 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych iinnych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, atakże zanieczyszczeń, które mogą znajdować się wśrodkach spożywczych lub używkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 780 (24,7 kB)
779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 4 lipca 2001 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji iKultury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 779 (24,7 kB)
778 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 czerwca 2001 r. wsprawie określenia wzorów ewidencji irejestrów prowadzonych wpostępowaniu wsprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych wtych ewidencjach irejestrach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 778 (294,1 kB)
777 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 27 czerwca 2001 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 777 (24,3 kB)
776 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 776 (24,3 kB)
775 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. wsprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 775 (165,9 kB)
774 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. wsprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe wformie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 774 (32,1 kB)
773 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. wsprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 773 (29,1 kB)
772 Rozporządzenie Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. wsprawie kryteriów itrybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu isposobu powoływania zespołu oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 772 (34,0 kB)
771 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 771 (32,5 kB)
770 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy budowie iprzebudowie oraz remoncie jednostek pływających Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 770 (71,8 kB)
769 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. wsprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych zbonami paliwowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 769 (32,2 kB)
768 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej ozmiennej stopie procentowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 768 (24,8 kB)
767 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. wsprawie przekształceń wPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej wBiałej Podlaskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 767 (24,8 kB)
766 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów iwojewództw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych zusuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania isposobu rozliczania tych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 766 (851,5 kB)
765 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 765 (31,5 kB)
764 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 764 (35,9 kB)
763 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 763 (54,8 kB)
762 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. odopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych ostałych stopach procentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 762 (42,9 kB)
761 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 761 (72,6 kB)
760 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 760 (28,8 kB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >