Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 71

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (250,6 kB)

< Dziennik nr 70

Dziennik nr 72 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
743 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 743 (236,7 kB)
742 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 742 (235,0 kB)
741 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie telekomunikacyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 741 (237,4 kB)
740 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad udzielania iwykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku iołowiu, barytu iwęgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 740 (236,0 kB)
739 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat zzajętego wdrodze egzekucji wkładu oszczędnościowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 739 (227,8 kB)
738 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. wsprawie kwalifikacji, stopni itytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 738 (252,6 kB)
737 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 737 (228,0 kB)
736 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 736 (237,8 kB)
735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. wsprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych zusuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania isposobu rozliczania tych dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 735 (248,5 kB)
734 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 734 (257,0 kB)
733 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 733 (267,4 kB)

< Dziennik nr 70

Dziennik nr 72 >