Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 66

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (252,4 kB)

< Dziennik nr 65

Dziennik nr 67 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
676 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 676 (236,2 kB)
675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 675 (226,8 kB)
674 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 674 (259,6 kB)
673 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 673 (252,3 kB)
672 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 672 (245,2 kB)
671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 671 (249,5 kB)
670 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 670 (231,5 kB)
669 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 669 (231,5 kB)
668 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 668 (238,2 kB)
667 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 667 (236,3 kB)
666 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 666 (232,2 kB)
665 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 665 (2,7 MB)
664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 664 (230,9 kB)
663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 663 (226,9 kB)
662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 662 (229,8 kB)
661 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 661 (228,3 kB)

< Dziennik nr 65

Dziennik nr 67 >