Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 64

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (251,8 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
658 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 658 (239,0 kB)
657 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 657 (233,0 kB)
656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych irejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 656 (294,6 kB)
655 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. wsprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych icywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 655 (255,0 kB)
654 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych isądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 654 (293,6 kB)
653 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 653 (278,3 kB)
652 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 652 (235,9 kB)
651 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów zpapieru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 651 (233,3 kB)
650 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. wsprawie trybu zawiadamiania ozajęciu wkładu oszczędnościowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 650 (228,2 kB)
649 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. wsprawie zasad itrybu składania przez opiekuna winstytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 649 (301,4 kB)
648 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. wsprawie określenia urzędów celnych, wktórych może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 648 (535,8 kB)
647 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 647 (374,9 kB)
646 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wypadków, wktórych organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 646 (230,3 kB)
645 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. wsprawie wejścia wżycie Decyzji Nr4/2000 Rady Stowarzyszenia RP—UE zdnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzającej zmiany wProtokole 4 do Układu Europejskiego dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” imetod współpracy administracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 645 (247,7 kB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >