Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 60

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (247,9 kB)

< Dziennik nr 59

Dziennik nr 61 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
623 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 623 (293,5 kB)
622 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 622 (239,7 kB)
621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 621 (229,3 kB)
620 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 620 (228,2 kB)
619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 619 (222,2 kB)
618 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 618 (497,8 kB)
617 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 617 (227,8 kB)
616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 616 (227,5 kB)
615 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 615 (230,9 kB)
614 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 614 (233,2 kB)
613 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 613 (232,4 kB)
612 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 612 (223,3 kB)
611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 611 (228,0 kB)
610 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 610 (284,1 kB)

< Dziennik nr 59

Dziennik nr 61 >