Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 56

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (260,7 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 592 (236,1 kB)
591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 591 (240,7 kB)
590 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 590 (519,1 kB)
589 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 589 (232,6 kB)
588 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 588 (231,0 kB)
587 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 587 (235,8 kB)
586 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 586 (247,3 kB)
585 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 585 (235,5 kB)
584 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 584 (230,7 kB)
583 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 583 (230,7 kB)
582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 582 (235,1 kB)
581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 581 (231,3 kB)
580 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 580 (239,8 kB)
579 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 579 (260,7 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >