Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (257,8 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
558 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 558 (235,8 kB)
557 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego itablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 557 (283,8 kB)
556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 556 (539,4 kB)
555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego wzamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 555 (236,6 kB)
554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 15maja 2001 r. wsprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku oudzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią iamunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 554 (232,9 kB)
553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum „Stella Maris”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 553 (232 kB)
552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 552 (232 kB)
551 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane zobronnością kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 551 (236,0 kB)
550 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych wporze nocnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 550 (234,3 kB)
549 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych ileśnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 549 (239,4 kB)
548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 548 (231,5 kB)
547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych wwyniku reaktywacji starych zrobów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 547 (239,2 kB)
546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 546 (236,1 kB)
545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne ipielęgnacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 545 (245,6 kB)
544 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań izajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 544 (277,9 kB)
543 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 543 (342,9 kB)
542 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 542 (245,0 kB)
541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie aplikacji legislacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 541 (235,3 kB)
540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 540 (232,4 kB)
539 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. orentach strukturalnych wrolnictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 539 (250,4 kB)
538 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. ozmianie ustawy — Kodeks pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 538 (232,1 kB)
537 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 537 (273,9 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >