Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (273,0 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
532 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. wsprawie kryteriów itrybu przyznawania irozliczania środków finansowych na organizowanie ifinansowanie konkursów ofinansowanie projektów badawczych ikonkursów odofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań zzakresu działalności wspomagającej badania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 532 (247,7 kB)
531 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. wsprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę ieksploatację autostrad płatnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 531 (260,5 kB)
530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 30 kwietnia 2001 r. wsprawie wysokości środków finansowych w2001 r. iich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działającewramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 530 (239,1 kB)
529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. wsprawie ramowego zakresu sprawozdania zdziałalności fundacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 529 (239,9 kB)
528 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych wwojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych iAdministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 528 (308,9 kB)
527 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych iadministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 527 (868,2 kB)
526 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie budownictwa igospodarki przestrzennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 526 (368,6 kB)
525 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi ztytułu podróży służbowej poza granicami kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 525 (640,9 kB)
524 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku oprzyznanie nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 524 (246,0 kB)
523 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. wsprawie kryteriów itrybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych iośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu isposobu powoływania zespołu oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 523 (256,2 kB)
522 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. wsprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 522 (239,7 kB)
521 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 521 (262,2 kB)
520 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 520 (373,4 kB)
519 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych idyplomowanych pracowników dokumentacji iinformacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 519 (327,8 kB)
518 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra—członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 518 (239,2 kB)
517 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 517 (239,2 kB)
516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa iobronności państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 516 (242,9 kB)
515 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 515 (239,2 kB)
514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 514 (243,4 kB)
513 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów izobowiązań funduszy emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 513 (239,7 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >