Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 4

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,7 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
39 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. wsprawie trybu isposobu przekazywania oraz zakresu danych oobrocie refundowanymi lekami imateriałami medycznymi przekazywanych przez apteki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 39 (911,7 kB)
38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. wsprawie szczególnych warunków iwymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych wopakowaniach jednostkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 38 (38,0 kB)
37 Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. wsprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 37 (715,3 kB)
36 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń inatężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wśrodowisku pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 36 (885,7 kB)
35 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. wsprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych iurzędów konsularnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 35 (56,1 kB)
34 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. wsprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych iurzędów konsularnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 34 (23,3 kB)
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane zprowadzeniem egzekucji administracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 33 (27,0 kB)
32 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. wsprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 32 (26,1 kB)
31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających zumów iporozumień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 31 (26,8 kB)
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. wsprawie szczegółowego trybu iharmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 30 (27,6 kB)
29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. wsprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wtym rodzajów dokumentów stanowiących dowody wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 29 (23,3 kB)
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. wsprawie krajowego systemu informowania oproduktach niebezpiecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 28 (30,0 kB)
27 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 27 (75,7 kB)
26 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. ozmianie ustawy ozasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 26 (31,8 kB)
25 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 25 (49,4 kB)
24 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. ozasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 24 (33,9 kB)
23 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 23 (23,8 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >