Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 32

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (261,2 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
386 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 386 (237,2 kB)
385 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 32/99 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 385 (233,0 kB)
384 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 384 (228,4 kB)
383 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 383 (231,4 kB)
382 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań iCertyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 382 (230,0 kB)
381 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 381 (230,0 kB)
380 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 380 (230,3 kB)
379 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 379 (230,4 kB)
378 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 378 (227,5 kB)
377 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych wszkołach iplacówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia iWymiany Międzynarodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 377 (231,6 kB)
376 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz wResortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej iEkonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 376 (230,1 kB)
375 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 375 (230,8 kB)
374 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających wochronie zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 374 (234,1 kB)
373 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie kultury fizycznej iturystyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 373 (231,9 kB)
372 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże iprzeniesienia służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 372 (247,4 kB)
371 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 371 (233,0 kB)
370 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 370 (228,4 kB)
369 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. wsprawie terminów isposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych zorganizacją iprowadzeniem spisów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 369 (228,4 kB)
368 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zakresu działania iwłaściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 368 (227,8 kB)
367 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 367 (227,8 kB)
366 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 366 (288,2 kB)
365 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące zRepubliki Węgierskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 365 (604,0 kB)
364 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 364 (376,4 kB)
363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 363 (231,5 kB)
362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 362 (227,9 kB)
361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 361 (227,9 kB)
360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 360 (231,3 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >