Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,0 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
297 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 297 (723,3 kB)
296 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 296 (23,0 kB)
295 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 295 (23,0 kB)
294 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 294 (1,3 MB)
293 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 293 (257,5 kB)
292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 292 (22,0 kB)
291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 291 (27,0 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 290 (23,3 kB)
289 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 289 (35,5 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 288 (22,9 kB)
287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 287 (26,5 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 286 (22,7 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 285 (43,4 kB)
284 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 284 (23,6 kB)
283 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 283 (22,9 kB)
282 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 282 (26,5 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >