Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (56,7 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
209 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 209 (126,6 kB)
208 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r. sygn. akt K. 30/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 208 (24,1 kB)
207 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 207 (24,8 kB)
206 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 206 (29,0 kB)
205 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 205 (28,6 kB)
204 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 204 (24,4 kB)
203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 203 (24,4 kB)
202 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 202 (92,2 kB)
201 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 201 (23,8 kB)
200 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 200 (23,8 kB)
199 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 199 (29,0 kB)
198 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 198 (33,4 kB)
197 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 197 (24,9 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 196 (24,0 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 195 (389,4 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 194 (28,6 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 193 (24,4 kB)
192 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 192 (28,4 kB)
191 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 191 (24,4 kB)
190 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 190 (27,8 kB)
189 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 189 (23,8 kB)
188 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 188 (31,2 kB)
187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 187 (27,6 kB)
186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą, przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 186 (24,2 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >