Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2001 r. separator

Nr 16

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,8 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
185 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 185 (29,5 kB)
184 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 184 (27,2 kB)
183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 183 (26,7 kB)
182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 182 (23,1 kB)
181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 181 (23,8 kB)
180 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 180 (23,8 kB)
179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 179 (22,8 kB)
178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 178 (22,8 kB)
177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 177 (29,6 kB)
176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 176 (33,0 kB)
175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 175 (23,5 kB)
174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 174 (23,1 kB)
173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 173 (591,6 kB)
172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 172 (26,6 kB)
171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 171 (23,0 kB)
170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 170 (25,1 kB)
169 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 169 (35,0 kB)
168 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 168 (27,7 kB)
167 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 167 (27,6 kB)
166 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy — Ordynacja podatkowa — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2001 pozycja 166 (28,1 kB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >